BRANNAFHØR     |     SIGTELSE     |     FORNYET UNDERSØKELSE     |     FORLIGELSESKOMMISJONEN

Sigtelse

Den 6.april 1904 ble det avholdt rettslig avhør på Fagerheim i Ulstein, og maskinisten ved Aalesund Preserving Co., Ingvald M. Andreassen, måtte møte som siktet i saken, for "...forbrydelse mod Straffelovens §20". Han hadde ingen forsvarer under rettsmøtet, og sa at han ikke hadde noe å tilføye det han allerede hadde forklart under avhørene i Ålesund.

Det ble avhørt ett vitne i tillegg til maskinisten, Magdalene Bergmann. Hun bodde som nærmeste nabo til hermetikkfabrikken, og forklarte at tre personer oppholdt seg i fabrikkens gårdsrom så sent som halv tolv brannkvelden. Den ene av dem kunne ligne på maskinisten, og han hadde også samme høyde, men hun kunne ikke si med sikkerhet at det var Andreassen. Selv om også hørte dem snakke, kjente hun ikke maskinistens stemme så godt at hun på det grunnlag kunne slå fast at det var ham.

Det ble ikke funnet grunn for å dømme Andreassen i denne saken, men på grunnlag av det som var kommet frem i avhørene i Ålesund ble han ilagt en bot på 50 kroner for uforsiktig omgang med ild, men altså for forhold før Ålesundsbrannen.