RUNDE FYR     |     GRASØYANE FYR     |     CHRISTIANSUND    |     VINDSKALA

Runde Fyr

En av de nærmeste værstasjonene som gjorde observasjoner i dagene før og etter Bybrannen, var Runde Fyr. Og det meldes om vind i styrke 6, som var det høyeste på vindskalaen den gangen, "...naar intet Seil kan føres, Tagstæne blæse af, etc..." Klikk på bildet under for å se værobservasjonene fra Runde Fyr.

Sted: På Kvalneset, nordvestspissen av Runde i Herøy kommune, Møre og Romsdal.G. nr.10, Br. nr. 2. Posisjon 62 gr. 24 min. 45 sek. N - 5 gr. 35 min. 39 sek. Ø. Oppretta: 1767 privat, 1807 statlig. Nåværende fyr ble tent 27. august 1935. Fyrbygning: Betongtårn med fyrlykta plassert på taket.

Lyskarakter: 3 blanke sektorer, faste m/formørking.2 blanke m/klipp. 2 røde faste m/formørking.1 grønn sektor, fast m/formørking. Lysets høyde over havet: 49,5 m over flo sjø. Lysvidde: 19,0 n. mil.

Runde fyr er beliggende på Kvalneset, på nordvestspissen av fugleøya Runde i Herøy kommune, Møre og Romsdal. Det er ett av 80 fredede fyr i Norge. Fyret ble satt i drift i 1767 som det femte fyret i Norge etter Lindesnes. I 235 år hadde fyret deretter bemanning av fyrvoktere, assistenter, koner, barn, guvernanter, tjenestefolk og husdyr. Bemanningen ble naturlig nok redusert etter hvert som teknikken tillot det. I september 2002 ble fyret automatisert, og fyrmester Arne Velsvik pakket sine saker for siste gang på Runde fyr.

Fra 2003 har Ålesund-Sunnmøre Turistforening inngått avtale om å benytte den nyeste fyrvokterboligen på anlegget som selvbetjent turisthytte.