Arkitektene

Arkitekter i Ålesund 1904 - 1907

Den vanskelige økonomiske situasjonen i Norge på begynnelsen av 1900-tallet førte til arbeidsledighet over hele landet. Det ble mindre byggeaktivitet, og også arkitektene fikk mindre å gjøre. Ålesundsbrannen skapte et nytt arbeidsmarked, og selv om en bybrann er en katastrofe, ville nok mange være enig med assurancedirektør J.Ødegaard i at:

"...Det vilde dog være forkjært, om man anskuet en bybrand som en ren og skjær ulykke. Ogsaa om den kan det gamle ord anvendes, at der aldrig sker noget saa galt, at det ikke er godt for noget. En bybrand er godt for meget..."

Mange arkitekter, og andre som søkte arbeid, reiste til Ålesund etter Brannen for å søke arbeid, og arbeid fikk de. I gjenreisinga av byen var det både utdannede arkitekter og personer uten arkitektutdanning som signerte bygningspapirene som ansvarlige arkitekter.

Les om noen av her:

Hagbarth Schytte-Berg
Harald Krogh Stabell
Carl Michalsen
Christian Fürst


Informasjonen om arkitektene er i hovedsak hentet fra boka
"Arkitektur i Ålesund 1904 - 1907" av Helga Stave Tvinnereim.