Brakkebyen

Dagene etter Brannen var nok kaotiske, men det gikk ikke lenge før livet gikk sin vante gang i byen, riktig nok med litt andre kulisser enn det man var vant til. Våren og sommeren 1904 fremsto Ålesund som en brakkeby, men det var ikke snakk om det vi i dag kaller brakker. Det var skikkelige og forseggjorte bygninger, noe vi kan se på bildet fra Kristiania Folkekjøkken. Brakkene ble stående til permanente hus skulle reises på tomta, og i noen tilfeller ble brakkene flyttet til andre steder.


Administrasjonsbrakka eller regjerings-bygninga. Det var tanken at brakka skulle gi rom for kommunale og andre offentlige kontor, og det gjorde den også, men først fungerte den som boligbrakke. Bestemmelsen om å bygge den ble tatt i formannskapet den 25.januar. Arkitekten Jens Z.M. Kielland - en av de mest kjente "jugendarkitektene" - fikk i oppdrag å planlegge, tegne og være ansvarlig for oppsettinga av brakka. Den ble plassert på det åpne området mellom Nørvøyskolen og Metodistkirka, der vi i dag har leikeplassen i Byparken. I 1908 ble brakka flyttet til Fogdegården og brukt som gamlehjem.


Kristiania Folkekjøkken
Kristiania Folkekjøkken