top of page

BRANNAVHØRENE

Administrator: Har de tænkt paa, hvorledes branden kan ha opstaaet?
Vidnet: Jau, det har eg tenkt paa baade natt og dag; eg og maa spyrja, korleis det kann ha bore til? Det er meg ei ufatteleg gaata. Det er umogeleg, at det kann ha vore i damperiet.

19de vidne, Ole Johan Iversen Sulebak, lagermand paa hermetikfabriken. Vidnet forklarede, at han som lagermand hadde ført en fortegnelse over lagerets ind- og udgaaende beholdning. Han hadde ikke merket, at noget forsvandt fra lageret, naar undtages den fornævnte nytaarsoptælling, hvorunder savnedes 10 kjødboxer. Vidnet antog, at foruden han hadde kontorchefen, samt Andreassen nøgel til lageret. Vidnet hadde aldrig set aabnede boxer eller andet, som kunne tyde paa, at folk hadde været inde paa fabriken og spist udenfor arbeidstiden.

 

-Angaaende vare-beholdningens størrelse kunde ikke v. udtale sig. Han blev foreholdt assurancebeløbet, men kunde ikke udtale sig, om der existerede varer til dette beløb; han udtalet, at ved barnden var lageret meget stort. Specielt den sidste maaned hadde fabrikens afsætning været god. Vidnet kunde ikke udtale sig om, paa hvilken maade ilden kunde være opstaaet. Selv hadde han i 7-tiden kvelden før branden forladt fabriken og var gaat lige hjem, hvor han siden opholdt sig om aftenen sammen med sin hustru og sin onkel, fhv. lærer Elias Kirkebø. -Vidnet forklarede, at cigaretrøgningen var noksaa udbredt paa fabriken - ogsaa paa kasselageret.

20de vidne, Anna Stensaa, forklarede, at hun brandnatten laa hos sin søster, Anna Kristiansen, som bodde i maler Øiens hus ved fabriken. Ved 2 ¼-tiden blev v. vækket ved sagte banking paa vinduet, og hendes søster gik da ud og lukket op gangdøren. Vidnet sprang efter og saa en mandsperson staa udenfor; han bad om at faa laane fyrstikker og tilføiede: "Det brænder i fabriken hos os". Det forekom v. at personen udenfor tog det roligere end han burde, og baade v. og søsteren forundret sig over det. Det var saa mørkt, at v. kunde ikke kjende manden, som for v. syntes at være liden af vext. Vidnet var sikker paa, at klokken da var 2 ¼. Den del af fabriken, som vender mod nedre strandgade, var da ikke antændt. Først ved 3-tiden kom første brandvogn.

21 vidne, Maren Voldstad, forklarede, at hun kl. 10 brandaftenen hadde været inde hos sin svoger, fyrbøder Vadseth, for at spørge efter sine forældre. Vadseth hadde da lagt sig. Vidnet blev siddende der ca. ½ time og gik saa bene veien til handelsm. Koppernæs, Skandsen, hvor hun tjente. Hun kom hjem lidt over kl. 11. Vidnet kunnde ikke erindre enten der brændte lys i Hagens butik eller ei, da hun gik forbi om natten. Heller ikke mødte hun maskinist Andreassen, som hun kjendte af udseende. Hun kunne heller ikke erindre, om Hagens butik var stængt, da v. gik udover til svogeren og søsteren.

22 vidne, Karl Johan Malme, maskinist ombord i fiskedampsk. "Bjarne". Vidnet forklarede, at han ved 6-tiden kvelden før branden kom ind paa hermetikfabriken for at træffe Andreassen, som da ikke var tilstede, men kom en tid bagefter. Vidnet blev paa fabriken til der stængtes ved ½ 8-tiden. Han drak et par whiskydrammer sammen med Andreassen og Vadseth. Baade fyrhusdøren og porten blev laaset. Andreassen havde, før han gik, gjort en runde i første etage. Inde i maskinrummet røgte v. og de to andre hver sin cigaret. -Fra fabriken gik v. og Andreassen til Hagens butik, hvorimod Vadseth gik hjem. Paa Hagens butik blev drukket en del vin. Myre og Hammeraas deltog i drikkelaget. Ca. 10 - ½ 11 forlod Hammeraas, Myhre og v. butiken og gik bagom butikvæggen, hvor de drak op en fl. portvin, som v. hadde kjøbt i butiken.

Vidnet la ikke merke til, naar Andreassen og Gudrun Hammeraas forlod butiken. Hammeraas og v. gik udover, men skiltes ved Svaneapotheket - ikke ved Latinskolen, som af Hammeraas forklaret. Vidnet gik direkte hjem og la sig; han antar, at kl. da var henimod 12 ½. Vidnet hadde ikke uhr den aften, saa de anførte klokkeslett er tat paa slump. Vidnet saa ikke Andreassen, efterat han ahdde forladt Hagens butik. Vidnet har kun èn gang været i fabriken udenfor arbeidstid; den gang fulgte v. Andreassen ned efter parafin; det hændte i juledagene - nu sidste jul. -Vidnet benegtede bestemt, at han brandnatten hadde været i fabriken.

Ligesaa negtede han, at han var "fuld" om kvelden. Hammeraas's forklaring om, at v. hadde knust halsen paa vinflasken var urigtig. Flasken blev trukket op paa vanlig maade. Andreassen hadde sagt til v., at han hadde faat 50 kr. opbrændt. -Vidnet hadde gjættet sig til, at ilden maatte ha været opstaaet i loddeverkstedet; men nu hadde jo folk forklaret, at det begyndte at brænde i 1ste etage. Det laa mest nær at tænke, at ilden er opstaaet enten i røgeriet eller i loddeverkstedet.
Retsmødet hævedes kl. 6 ¾.

Mandag form. kl. 9 fortsattes forhandlingerne paa Aspøens skole - under samme administration.


Som 23de vidne afhørtes fisker Andr. Nilsen Eidesund (45 aar gl.), som forklarede, at han brandaftenen ved 10-tiden gik fra sit hjem i Rekdals hus udover til Skjerva for at se efter en baad, han hadde staaende paa land der. Da han begav sig hjemover, la han veien ned Daaebakken og Nedre Strandgade. Idet han passered hermetikfabrikken, la han merke til, at fabrikporten stod og fløg i stormen. Han gik hen for at lukke den og saa da en mand inde i gaardsrummet, og som gik ind gjennem fyrhusdøren. Manden i gaardsrummet vendte ryggen til v., idet han gik bort over gaardsrummet; men v. kjendte ham tydeligt og er absolutt sikker paa, at det var maskinist Andreassen. Vidnet blev gjentagende og alvorligt foreholdt sit ansvar og de mulige følger for Andreassen af dette vidneprov; men v. fastholdt sit prov, idet han erklærede sig ganske sikker. Han antog, at kl. var ½ 12; for da han kom hjem manglet den 10 minutter på 12. Vidnets kone var hjemme og hun spurgte, hvorfor v. kom saa sent hjem. Han fortalte hende ikke, hvad han hadde seet, idet han ikke tænkte noget over, hvad han hadde iagttaget. Han syntes nok, det var besynderligt, at Andreassen var paa fabriken paa den tid, men han antog, at det var drikkelag der.

 

Vidnet har af en maskinist, som han let kan faa fat i, hørt at Brøgger saa en mand knuse en flaske i fabrikkens gaardsrum brandnatten. Vidnet blev paalagt at fremstille den omtalte maskinist for politiet. Videre hadde v. hørt af en pige, som bor hos Andr. Hessen, at maskinist Andreassen var meget uforsvarlig med slagget i fyrrummet, idet han lod dette ligge brændende paa gulvet. Efter branden blev v. paa gaden tiltalt af Andreassen, der foreholdt ham, at han (v.) hadde sladret til politiet og sa, at han (v.) skulde bare vare sig. Til dette svarede v., at han hadde rent mel i posen, og da var det ikke farligt for ham. Andreassen svaret intet til det.

24de vidne, Mariha Berntsen, gift med skomager Berntsen, forklarede, at hun brandkvelden la sig ved 10-tiden. Hendes mand kom hjem, efterat hun var faldt i søvn. Klokkeslettet, da hendes mand kom hjem, kunde hun ikke opgi; de hadde begge sovet en stund, da de ved 2-tiden varsledes om branden. -Vidnet antog, at hendes mand ikke var ædru, da han kom hjem. Han hadde ikke udtalt sig om branden - heller ikke hadde han sagt til v., at der den kveld hadde været drikkelag i fabriken.


 

bottom of page