top of page
Brannmaleri 1.jpg
Maskinist_1.jpg
Brannforhor 19-01-04.jpg

BRANNÅRSAKEN

Brannafhør
Vi kan bare tenke oss for en flom av rykter og meninger om brannens "opkomst" som gikk i byen i dagene og ukene etterpå. Historiene som dukket opp tok for seg alt fra den uskyldigtse ulykke til kaldblodig forsikringssvindel. Byens myndigheter så seg etter hvert nødt til å granske saken, og det ble satt i gang såkalte "brannavhør". Et 40-talls vitner ble innkalt og avhørt, de aller fleste av dem ansatte og naboer til Aalesund Preserving, den fabrikken der brannen startet. De originale rettsprotokollene fra disse avhørene er sporløst forsvunnet, men "Søndmørsposten" leverte fyldige referater fra samtlige avhør.

Sigtelse
Maskinisten ved Aalesund Preserving Co. ble stadig nevnt i brannavhørene, og flere av vitnemålene satte ham i et svært dårlig lys. På bakgrunn av dette ble maskinisten, Ingvald Andreassen, stevnet for retten i april 1904, siktet for "...forbrydelse mod Straffelovens §20".

Fornyet undersøgelse
I begynnelsen av august 1904 ble brannårsaken igjen et tema. Nye opplysninger var kommet frem, og denne gangen ble saken behandlet i Ålesund Forhørsrett. Bakgrunnen for saken var beskyldninger om ildspåsettelse og forsikringssvindel, og 3 vitner ble avhørt: Nikolay Birkevold, grosserer P.Th.Sandborg og pakhusformand Anton Paulsen.

Forligelseskommisionen
Men grosserer Sandborg var på ingen måte fornøyd med å ha slike anklager hengende over seg, og i september 1904 stevnet han Nikolay Birkevold inn for forliksrådet, som den gang ble kalt "Forligelseskommisionen".

bottom of page