top of page
BB2_041_.jpg

OMFANGET

Det går tapt ca 850 hus i Ålesundsbrannen. Inne i de sørgelige restene av en by står til sammen litt over 200 bygninger igjen. Bygninger, ikke nødvendigvis hus! 

bottom of page