Fra inn- og utland

"Millom snaudberg utmed havet ligg byen avbrend. Upp frå dei rjukande oskehaugar grin dei nakne skorsteinspipur. Som ein kolbrend skog yvir røysane. Folk i tusendtal hev fari til den uppbrende by. I von um å få arbeid. Men er for tidlig ute. Byen skal fyrst regulerast. Med nye gatur og kvartal. Og arbeidarane vert gangande og vente."

Fra Kristofer Uppdals "Dansen gjennom skuggeheimen"

Gjenreisingen av Ålesund foregikk i en periode med nedgangstider i Norge. Arbeidsledigheten var stor, og fra hele landet strømmet arbeidsfolk til byen med håp om å finne arbeid. Men som Uppdal beskriver ble mange gående å vente, for byen måtte reguleres på nytt før man for alvor kunne starte arbeidet med å bygge byen på nytt. Det første murhuset innenfor brannområdet ble påbegynt den 11. august 1904, over et halvt år etter brannen.

I løpet av tre år, fra 1904 til 1907, ble det satt opp over 350 hus i Ålesund. Over 2000 tilreisende arbeidere deltok i gjenreisingen, i tillegg til ca 50 arkitekter. Gjenreisingen fortsatte selvfølgelig også etter 1907, og med den nye Ålesund kirke som stod ferdig i 1909, regnet man Ålesund som "ferdig".