top of page

AmtmandenAmtmannen på Molde var en av de første som reagerte på nyheten om Ålesunds Brann. Lørdag morgen, bare timer etter at Brannen brøt ut, mottok han følgende budskap fra Aalesunds magistrat og byfogd Anton J. Rønneberg:


"Hele byen brænder, begrænsning umulig. Rasende storm. Intet menneskeliv gaaen, saavidt vides. Mangler det nødvendigste af klær og mad."


Kielland satte i gang de tiltak han fant nødvendig; han beordret bakerne til å sende alt ferdig brød ned til kaia, apoteket skulle pakke medisiner, det ble ordnet med smør og melk, ullvarer ble pakket, og telegrafstasjonen måtte klargjøre apparater for turen til Ålesund. Klokka 10.40 sendte amtmannen iltelegram til Justisdepartementet i Kristiania der han formidlet budskapet om Brannen fra magistrat Rønneberg. Kielland telegraferer videre:


"Ved opnaaet midlertidig telefonforbindelse har jeg faaet oplyst at begge apothek, kirken og telegrafstationen er brændt. Saasnart dampskib kan opdrives afreiser jeg med levnetsmidler, beklædningsgjenstande og medicin som kan opdrives her for statens regning."


Og klokka ett lørdag legger han ut fra Molde med D/S "Rauma", og drøye tre timer senere kommer han som førstemann frem til Ålesund med nødhjelp. Ilden raser fortsatt i de indre bydelene når Kielland starter lossingen på Skansekaia.


Å komme seg ut på Skansekaia fra de andre bydelene var så å si umulig på dette tidspunktet, det ulmet og brant i tomtene gjennom hele Toldbodgaten (dagens Kongens gate). Det var derfor forholdsvis få mennesker som møtte Kielland på kaia, men når utdelingen av brød, melk og smør ble satt i gang spredte ryktet seg, og utover natten kom flere og flere for å få mat.


bottom of page