top of page

Brandrapport

"Herved har jeg at indberette til den ærede Politimester om den Ildsvaade, som begyndte Lørdag Morgen ved Totiden, og som har lagt den største Del af Byen i Aske.

 

Jeg skal kun forudskikke den Bemærkning, at naar nærværende Rapport først fremkommer idag, saa har det, som den ærede Politimester vistnok skjønner, sin Grund i, at jeg lige til det sidste har været i den Grad optaget med Efterslukninger af den store Brand og af at ordne det resterende Brandmateriel m.m. for at være forberedt paa at møde eventuelt nye Fataliteter, som maatte kunne opstaa i den resterende Del af Byen. Jeg har ogsaa personlig lige til det sidste været omtrent blindet paa Øinene af Brandsaar, af hvilken Grund jeg heller ikke tidligere godt har kunnet udfærdige nogen Brandrapport.

 

Jeg har forøvrigt i 13 Telegrammer til forskjellige Tider underrettet Brandforsikrings-indretningen om de vigtigste Ting ved Brandens Opkomst og Udvikling."


Dette er starten på den rapporten brannsjef og byingeniør Johannes Solem skrev etter den katastrofale bybrannen i 1904. Vil du lese hele rapporten kan du gjøre det her >>>

bottom of page