top of page

Brannafhør


Vi kan bare tenke oss for en flom av rykter og meninger om brannens "opkomst" som gikk i byen i dagene og ukene etterpå. Historiene som dukket opp tok for seg alt fra den uskyldigtse ulykke til kaldblodig forsikringssvindel. Byens myndigheter så seg etter hvert nødt til å granske saken, og det ble satt i gang såkalte "brannavhør". Et 40-talls vitner ble innkalt og avhørt, de aller fleste av dem ansatte og naboer til Aalesund Preserving, den fabrikken der brannen startet. De originale rettsprotokollene fra disse avhørene er sporløst forsvunnet, men "Søndmørsposten" leverte fyldige referater fra samtlige avhør.


1ste vidne, enke Eline Karoline Betrina Vinje, forklarede at hun vaagnede ved at hun hørte ruderne i fabriken smelde i stykker.

Du kan lese de fullstendige avhørene her >>>


bottom of page