Amtmann Kielland

"Nei! ser du jeg havde det glimrende! Hele Dagen og de første Nætter gik jeg rundt paa Kajen og i Byen og lod mig gjennembore af Spørgsmaal og fik ordnet og hjulpet og forligt Embedsmændene, som naturligvis lavede Competancestrid midt i Alvoret; saa spiste jeg en Bif paa er Dampskib, som laa en Stund, eller drak lidt Caffe; men naar det blev saa mørkt, at de ikke længer kjendte mig, lod jeg mig ro ud af Havnen og klatrede ombord paa mit Skib, hvor jeg havde min hemmelige Kahyt, saa kunde jeg gaa op og ned paa Dækket og tie stille og rygge Tobak og af og til en Galeas, og se paa Byen, som længe lyste i Tomterne og paa Prinz Heinrichs elektriske Lys og paa en Masse Dampskibe, som altid kommer og gaar I Aalesund nu som før - mellom os: det var herlige Dage."