Ingen bevis på forsikringssvindel

– Det finnes ikke håndfaste bevis på forsikringssvindel, og at borgerskapet sto bak ålesundsbrannen, slik Jonson Dale hevder. Men jeg avviser det heller ikke som en mulig teori.

Det sier historiker og direktør ved Sunnmøre Museum, Ivar G. Braaten.

I hovedoppgaven «Opp av asken» som han har skrevet om gjenoppbyggingen av Ålesund, tar han ikke opp spørsmålet om hvem som starta bybrannen.

– Men som ålesundere flest er jeg interessert i dette, og synes det er spennende at flere sider ved denne historien avdekkes. Ikke minst bør det som er Bjørn Jonson Dales bærebjelke for teorien om et komplott undersøkes grundigere, og ikke minst hvorvidt det er grunnlag for å hevde at alle, eller noen av, de fire aksjonærene som eide Aalesunds Preserving & Co, hadde interesse av å sette fyr på fabrikken for å få utbetalt forsikringen, mener Braaten.

Ivar Gunnar Braatenpng

Rykter og beskyldninger

Han er for øvrig enig med Jonson Dale i at teorien om at Peter Thomas Sandborg skulle stå bak bybrannen, er lite troverdig.

– Sandborg eide en fjerdedel av fabrikken, og hadde, så vidt jeg kjenner til, på dette tidspunktet solid økonomi. Dessuten var det en grundig rettslig høring i etterkant av brannen, i august 1904. Da ble Sandborg frikjent. Det tragiske er at rykter og beskyldningene ved hengende ved familien i ettertid, påpeker han.

– Et uhell

– Hvordan tror du at bybrannen starta?

– Jeg er nok ikke like konspiratorisk som Jonson Dale. Bygd på det jeg per i dag vet om bybrannen tror jeg den starta ved et uhell under et drikkegilde ved hermetikkfabrikken i Nedre Strandgate. Jeg tror ikke det dreier seg om forsikringssvindel og at brannen ble påsatt, sier Ivar G. Braaten som legger til:

– Men dersom grundigere forskning knyttet til forsikringsutbetalingene etter brannen kan bidra til å kaste nytt lys over brannårsaken, vil det være bra også i dette perspektivet. Og bra for Ålesund bys framtidige brannhistorie.

Artikkelen stod på trykk i Sunnmørsposten 19.januar 2018