Kart

Det eldste kartet er fra 1815, tegnet av tolloppsynsmann Jens Erdmann på Valderøya, der distriktets tollstasjon lå den gangen. Da Erdmann laget kartet, var tollvesenet så smått begynt å tenke på å flytte stasjonen til Ålesund, og det kan ha vært i den anledning kartet ble laget. Det er klart det var behov for et så detaljert kart som mulig. Det andre kartet er bare ett år yngre, fra 1816. Den som laget det het Christians Fredrik Baade og var militær med løytnants grad. Vi kunne naturligvis ha klart oss med ett av dem. Men de er såpass særprega hver på sin måte at vi må ha med oss begge.

Les mer her